Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken

Share on facebook
Share on linkedin

Hr. J. Bliek

psychiater icon

Praktijkadres

Gezondheidscentrum Oudorp

Oudorperplein 17

1823 HA Alkmaar-Oudorp

Tel. 06-54746654

Praktijkdagen

Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Aanmeldingsprocedure

Telefonisch

Bereikbaarheid patiënten en verwijzers

Via 06 nummer tijdens kantoortijden of via email: drjlbliek@gmail.com

Specifieke deskundigheden

Rouw en omgaan met verliezen, stemmingsstoornissen, faseproblematiek.

Arbeidsgebonden problematiek en ADHD en aan autisme verwante stoornissen.

Posttraumatische stress stoornis en EMDR therapie.

Lidmaatschap verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Jaar van inschrijving Specialistenregister psychiatrie: 1979

Wachtijd

9 weken voor alle diagnoses

(7 weken aanmelding tot intake en 2 weken van intake tot start behandeling).