Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken

Share on facebook
Share on linkedin

Hr. N. van Loenen

psychiater icon

Praktijkadres

De Vliegerstraat 3

Alkmaar

Tel. 072-5124054

Correspondentieadres:

Buerweg 14

1861 CJ Bergen

Praktijkdagen

nvt

Aanmeldingsprocedure

nvt

Bereikbaarheid patiënten en verwijzers

nvt

Specifieke deskundigheden

Biologische psychiatrie; forensische psychiatrie; psychotherapie on analytic lines.

Lidmaatschap verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

Jaar van inschrijving Specialistenregister Psychiatrie: 1984

Wachtijd

Er worden geen nieuwe patiënten meer aangenomen.