Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken

Share on facebook
Share on linkedin

Mw. van Oosten

Praktijkadres

De Corantijn 89 E

1689 AN Zwaag

Email: info@autismegewoon.nl

Website: www.praktijkautismegewoon.nl

Praktijkdagen

Diagnostiek: maandag

Psychiater: maandag en donderdag (oneven weken)

Behandeling:

Psycho-educatie groep: donderdagavond 

Individuele behandelafspraken verpleegkundige; woensdag, donderdag,

vrijdag.

Aanmeldingsprocedure

Contact formulier op de website of via email.

Dan sturen we aanmeldformulier op

Bereikbaarheid patiënten en verwijzers

Contact formulier op de website of via email.

Specifieke deskundigheden

Autisme bij volwassenen, diagnostiek  en

behandeling (psycho-educatie, mindfulness, medicatie) 

Lidmaatschap verenigingen

NVVP, FANN, CASS 18 + 

Jaar van inschrijving Specialistenregister Psychiatrie: 2002

Wachtijd

Diagnostiek: meer dan 12 maanden

Behandeling: 3 maanden